русская версия
 На головну  Про пiдприємство  Продукцiя  Контакти  Державнi закупiвлi  

  Наша iсторiя
  Цифри i факти
  Робочi буднi


Про пiдприємство / Наша iсторiя
 

    25 березня 1955 року Центральне Правлiння Українського товариства слiпих приймає рiшення про створення в м. Кам'янець-Подiльському учбово-виробничого пiдприємства (УВП). УВП стало тiєю органiзацiєю, яка покликана згуртувати навколо себе знедолених людей, створити для них умови, в яких вони могли б себе вiдчувати потрiбними суспiльству, а головне зробити все, щоб iнвалiд повiрив в себе i життя його, звичайно змiниться на краще.     Робота Кам'янець-Подiльського УВП УТОС розпочалася з жовтня 1955 року з органiзацiї роботи сiтков'язального цеху. Згодом на пiдприємствi почали шити ковдри, трохи пiзнiше колектив освоїв виробництво бляшаних банок для розфасування фарби. Налагодили виробництво продукцiї тарного цеху: почали виготовляти ящики дерев янi, тарнi коробки картонi, згодом ящики металевi. Незважаючи на важкi умови працi, в яких доводилося працювати, iнвалiди УВП були радi, що мають своє пiдприємство, роботу i головне, що незрячий вiдчув, конкретно, що тепер може не лише сам собi допомогти вижити але й прогодувати свою сiм'ю.

    Так поступово крок за кроком, пiдприємство в мiстi Кам'янецi-Подiльському все мiцнiше i мiцнiше ставало на власнi ноги. Воно постiйно зростало як економiчно так i за кiлькiстю працюючих. З 1955 по 1965 роки чисельнiсть колективу виросла до 205 чоловiк.

    Курс на електротехнiчнi вироби, взятий колективом у першiй половинi 70-х рокiв поступово але впевнено пробив собi дорогу. Передача автоджгутiв УТОСу на найвищому державному рiвнi розпочалася в 1977 роцi. Розпочали роботу з комплектування автоджгутiв для заводу "КРАЗ".

    В процесi освоєння кабельної продукцiї сподiвання, що дана робота є прийнятна не лише iнвалiду iз залишковим зором але й без залишкового, повнiстю пiдтвердилися.

    Успiшне освоєння кабельної продукцiї вiдкривало можливiсть до подальшого просування пiдприємства по шляху переорiєнтування на продукцiю електротехнiчного спрямування. В результатi Кам'янець-Подiльське УВП УТОС налагодило виробництво автоджгутiв у такiй кiлькостi i асортиментi, про яку кiлька рокiв тому не могли i мрiяти. Понад 20 заводiв автотракторної промисловостi отримували джгути для своїх виробiв саме на Кам'янець-Подiльському УВП УТОС. Пiдприємство довело виробництво автопроводiв до 22 тисяч кiлометрiв в рiк.

    Колектив пiдприємства досяг високих успiхiв не тiльки в виробничiй сферi але й в розвитку народної творчостi. На пiдприємствi в 1964 р. створений i працює унiкальний народний самодiяльний оркестр сопiлкарiв "Фольклор".

 

©2008 Кам'янець-Подiльське УВП "УТОС" Головна     Контакти