русская версия
 На головну  Про пiдприємство  Продукцiя  Контакти  Державнi закупiвлi  

  Наша iсторiя
  Цифри i факти
  Робочi буднi


Про пiдприємство
 

Найменування: Кам'янець-Подiльське учбово-виробниче пiдприємство (УВП) Чернiвецького учбово-виробничого об'єднання Українського товариства слiпих (УТОС).

     

     Бiльш як 30 рокiв очолює учбово-виробниче пiдприємство УТОС Микола Павлович Бессараб.  М.П. Бессараб належить до категорiї керiвникiв, якi мають чудовi органiзаторськi здiбностi, вмiють працювати з людьми за будь-яких обставин.   Кам'янець-Подiльське УВП УТОС вже давно знають не тiльки в Українi. Про нього знають в багатьох країнах СНД та Європи.

  У вiсiмдесятi - на початку дев'яностих рокiв Кам'янець-Подiльське УВП УТОС досягло найвищого свого економiчного рiвня. Понад 90% виробництва становила продукцiя електротехнiчного призначення.  Але економiчна криза, що охопила всi галузi народного господарства, нанесла серйозного удару i по УВП УТОС.   Ситуацiя, що склалася на пiдприємствi була дуже складною. Але керiвництво за будь-яку цiну, якою б дорогою вона не була, намагалося знайти вихiд з становища, що склалося в економiцi країни i врятувати пiдприємство вiд розвалу, зберегти iснуючi робочi мiсця, вистояти i пережити економiчну кризу, щоб знову почати стрiмкий пiдйом у виробництвi.

  Сьогоднi Кам'янець-Подiльське УВП УТОС - це своєрiдний реабiлiтацiйний центр, який постiйно вдосконалюється i дає можливiсть незрячому вiдчути себе такою ж людиною як iншi люди.   З маленьких, погано пристосованих майстерень, УВП перетворилося на велике з сучасною технологiєю пiдприємство, основним завданням дiяльностi якого являється якiсне працевлаштування iнвалiдiв за зором з врахуванням збереження залишкового зору, слуху, вiдчуття та iнших компенсацiйних можливостей слiпих шляхом розробки спецiальної технологiї i впровадження тифлотехнiчних засобiв промислового значення, створення належних санiтарно-гiгiєнiчних умов.

  Для збереження на пiдприємствi виробництва комплектiв джутiв та автопроводiв необхiдної якостi в умовах жорсткої конкуренцiї та здешевлення собiвартостi продукцiї встановлено двi технологiчнi лiнiї по виготовленню автопроводу i трубки.

 

©2008 Кам'янець-Подiльське УВП "УТОС" Головна     Контакти